Personale – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Tal og statistik > Personale

Personale

Tabellen viser hvor mange ansatte (undervisere/forskere/administrativt personale), der er på universitetet. Antallet er opgjort i årsværk, dvs. antal fuldtidsstillinger, og afspejler derfor ikke nødvendigvis antal personer ansat ved universitetet, hvoraf en del er ansat på deltid og ikke udgør et helt årsværk. Der er altså flere personer ansat, end der er årsværk.

Ordforklaring:

VIP = Videnskabeligt Personale (undervisere/forskere)

TAP = Teknisk- og Administrativt Personale (kontorfunktionærer/laboranter/fuldmægtige/studievejledere/TAP-chefer/IT-medarbejdere/rengøringspersonale m.fl.)

 

Københavns Universitet

2014

1 VIP

5.129

1.1 Uddannelse

984

1.2 Forskning

3.969

1.3 Vidensformidling

115

1.4 Myndighedsbetjening

45

1.5 Generel ledelse, administration og service

 16

1.6 Bygninger

0

2 DVIP

485

2.1 Uddannelse

425

2.2 Forskning

57

2.3 Vidensformidling

3

2.4 Myndighedsbetjening

0

2.5 Generel ledelse, administration og service

0

2.6 Bygninger

0

3 TAP

4.445

3.1 Uddannelse

1.250

3.2 Forskning

1.506

3.3 Vidensformidling

272

3.4 Myndighedsbetjening

272

3.5 Generel ledelse, administration og service

820

3.6 Bygninger

325

Årsværk i alt

10.058