Personale – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Tal og statistik > Personale

Personale

Tabellen viser hvor mange ansatte (undervisere/forskere/administrativt personale), der er på universitetet. Antallet er opgjort i årsværk, dvs. antal fuldtidsstillinger, og afspejler derfor ikke nødvendigvis antal personer ansat ved universitetet, hvoraf en del er ansat på deltid og ikke udgør et helt årsværk. Der er altså flere personer ansat, end der er årsværk.

Ordforklaring:

VIP = Videnskabeligt Personale (undervisere/forskere)

TAP = Teknisk- og Administrativt Personale (kontorfunktionærer/laboranter/fuldmægtige/studievejledere/TAP-chefer/IT-medarbejdere/rengøringspersonale m.fl.)

 

Københavns Universitet

2015

1 VIP

5.310

1.1 Uddannelse

1.051

1.2 Forskning

4.080

1.3 Vidensformidling

118

1.4 Myndighedsbetjening

41

1.5 Generel ledelse, administration og service

 19

1.6 Bygninger

0

2 DVIP

520

2.1 Uddannelse

474

2.2 Forskning

44

2.3 Vidensformidling

2

2.4 Myndighedsbetjening

0

2.5 Generel ledelse, administration og service

0

2.6 Bygninger

0

3 TAP

4.309

3.1 Uddannelse

1.194

3.2 Forskning

1.468

3.3 Vidensformidling

248

3.4 Myndighedsbetjening

261

3.5 Generel ledelse, administration og service

823

3.6 Bygninger

314

Årsværk i alt

10.139