Personale – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Tal og statistik > Personale

Personale

Tabellen viser hvor mange ansatte (undervisere/forskere/administrativt personale), der er på universitetet. Antallet er opgjort i årsværk, dvs. antal fuldtidsstillinger, og afspejler derfor ikke nødvendigvis antal personer ansat ved universitetet, hvoraf en del er ansat på deltid og ikke udgør et helt årsværk. Der er altså flere personer ansat, end der er årsværk.

Ordforklaring:

VIP = Videnskabeligt Personale (undervisere/forskere)

TAP = Teknisk- og Administrativt Personale (kontorfunktionærer/laboranter/fuldmægtige/studievejledere/TAP-chefer/IT-medarbejdere/rengøringspersonale m.fl.)

 

Københavns Universitet

2013

1 VIP

4.823

1.1 Uddannelse

913

1.2 Forskning

3.738

1.3 Vidensformidling

110

1.4 Myndighedsbetjening

43

1.5 Generel ledelse, administration og service

 19

1.6 Bygninger

0

2 DVIP

447

2.1 Uddannelse

410

2.2 Forskning

31

2.3 Vidensformidling

5

2.4 Myndighedsbetjening

1

2.5 Generel ledelse, administration og service

1

2.6 Bygninger

0

3 TAP

4.382

3.1 Uddannelse

1.232

3.2 Forskning

1.484

3.3 Vidensformidling

257

3.4 Myndighedsbetjening

266

3.5 Generel ledelse, administration og service

794

3.6 Bygninger

349

Årsværk i alt

9.652