Personale – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Tal og statistik > Personale

Personale

Tabellen viser, hvor mange ansatte (undervisere/forskere/administrativt personale) der er på universitetet. Antallet er opgjort i årsværk, dvs. antal fuldtidsstillinger, og afspejler derfor ikke nødvendigvis antal personer ansat ved universitetet. En del er ansat på deltid og ikke udgør et helt årsværk. Der er altså flere personer ansat, end der er årsværk.

Ordforklaring:

VIP = Videnskabeligt Personale (undervisere/forskere)

TAP = Teknisk- og Administrativt Personale (kontorfunktionærer/laboranter/fuldmægtige/studievejledere/TAP-chefer/IT-medarbejdere/rengøringspersonale m.fl.)

Københavns Universitet 2016

1. VIP

1. VIP 5.166
1.1 Uddannelse 1.041
1.2 Forskning 3.946
1.3 Vidensformidling 114
1.4 Myndighedsbetjening 46
1.5 Generel ledelse, administration og service 18
1.6 Bygninger 0

2. DVIP

2. DVIP 478
2.1 Uddannelse 441
2.2 Forskning 34
2.3 Vidensformidling 2
2.4 Myndighedsbetjening 1
2.5 Generel ledelse, administration og service 0
2.6 Bygninger 0

3. TAP

3. TAP 4.119
3.1 Uddannelse 1.135
3.2 Forskning 1.381
3.3 Vidensformidling 253
3.4 Myndighedsbetjening 242
3.5 Generel ledelse, administration og service 785
3.6 Bygninger 323

Årsværk i alt

Årsværk i alt 9.763