Personale – Københavns Universitet

Tal og statistik
Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Tal og statistik > Personale

Personale

Tabellen viser hvor mange ansatte (undervisere/forskere/administrativt personale), der er på universitetet. Antallet er opgjort i årsværk, dvs. antal fuldtidsstillinger, og afspejler derfor ikke nødvendigvis antal personer ansat ved universitetet, hvoraf en del er ansat på deltid og ikke udgør et helt årsværk. Der er altså flere personer ansat, end der er årsværk.

Ordforklaring:

VIP = Videnskabeligt Personale (undervisere/forskere)

TAP = Teknisk- og Administrativt Personale (kontorfunktionærer/laboranter/fuldmægtige/studievejledere/TAP-chefer/IT-medarbejdere/rengøringspersonale m.fl.)

 

Københavns Universitet

2012

1 VIP

4.616

1.1 Uddannelse

900

1.2 Forskning

3.564

1.3 Vidensformidling

100

1.4 Myndighedsbetjening

36

1.5 Generel ledelse, administration og service

 15

1.6 Bygninger

0

2 DVIP

407

2.1 Uddannelse

383

2.2 Forskning

21

2.3 Vidensformidling

2

2.4 Myndighedsbetjening

2

2.5 Generel ledelse, administration og service

0

2.6 Bygninger

0

3 TAP

4.249

3.1 Uddannelse

1.230

3.2 Forskning

1.404

3.3 Vidensformidling

216

3.4 Myndighedsbetjening

264

3.5 Generel ledelse, administration og service

780

3.6 Bygninger

355

Årsværk i alt

9.272