Personale – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Tal og statistik > Personale

Personale

Tabellen viser, hvor mange ansatte (undervisere/forskere/administrativt personale) der er på universitetet. Antallet er opgjort i årsværk, dvs. antal fuldtidsstillinger, og afspejler derfor ikke nødvendigvis antal personer ansat ved universitetet. En del er ansat på deltid og ikke udgør et helt årsværk. Der er altså flere personer ansat, end der er årsværk.

Ordforklaring:

VIP = Videnskabeligt Personale (undervisere/forskere)

TAP = Teknisk- og Administrativt Personale (kontorfunktionærer/laboranter/fuldmægtige/studievejledere/TAP-chefer/IT-medarbejdere/rengøringspersonale m.fl.)

Københavns Universitet 2015

1. VIP

1. VIP 5.310
1.1 Uddannelse 1.051
1.2 Forskning 4.080
1.3 Vidensformidling 118
1.4 Myndighedsbetjening 41
1.5 Generel ledelse, administration og service 19
1.6 Bygninger 0

2. DVIP

2. DVIP 520
2.1 Uddannelse 474
2.2 Forskning 44
2.3 Vidensformidling 2
2.4 Myndighedsbetjening 0
2.5 Generel ledelse, administration og service 0
2.6 Bygninger 0

3. TAP

3. TAP 4.309
3.1 Uddannelse 1.194
3.2 Forskning 1.468
3.3 Vidensformidling 248
3.4 Myndighedsbetjening 261
3.5 Generel ledelse, administration og service 823
3.6 Bygninger 314

Årsværk i alt

Årsværk i alt 10.139