Indtægtsfordeling – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Tal og statistik > Økonomi og bygninger > Indtægtsfordeling

Indtægter

Tabellen viser universitetets indtægter fordelt på forskellige formål. 

Angivet i tusinde kr.

Københavns Universitet 2016

1. Uddannelse

1. Uddannelse 2.211.279
1.1 Heltidsuddannelse 2.042.618
A. Bachelor/kandidat 1.821.511
B. Selvbetalende studerende 17.616
C. Færdiggørelsesbonus 190.624
D. Aktiverede (AF) 1.517
E. Småfag 11.350
1.2 Deltidsuddannelse 49.967
A. Tilskud 15.809
B. Deltagerbetaling 34.129
C. Aktiverede (AF) 29
1.3 Udvekslingsstuderende 18.020
1.4 Fripladser og stipendier 16.903
1.5 Øvrige uddannelsestilskud herunder tilskud fra MBU mv. 83.772

2. Forskning

2. Forskning 2.896.671
2.1 Forskning 2.896.671
A. Basistilskud  2.896.671
B. Sektorrelateret forskning 0

3. Eksterne midler

3. Eksterne midler 2.801.371
3.1 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 2.397.598
A. Danske offentlige kilder 1.064.032
B. Danske private kilder 915.488
C. EU 295.482
D. Øvrige udenlandske kilder 122.596
E. Heraf overhead 360.323*
3.2 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 106.310
A. Andre tilskud 106.310
B. Heraf overhead 0**
3.3 Retsmedicin 220.492
3.4 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 76.970

4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening

4. Forskningsbaserede myndighedsbetjeningsopgaver
25.616
4.1 Tilskudsbevilling 4.500
4.2 Basistilskud fra UBST 21.116

5. Øvrige tilskud

5. Øvrige tilskud 314.437
5.1 Kapitaltilskud -
5.2 Øvrige formål 398.619
5.3 Administrative effektiviseringer -84.181

6. Øvrige indtægter

6. Øvrige indtægter 221.668
6.1 Financielle indtægter (netto) 29.665
6.2 Indtægter fra TechTrans selskaber -
6.3 Udlejning og fremleje 68.440
6.4 Øvrige indtægter 123.564

Indtægter i alt

Indtægter i alt 8.471.043

* ikke inkluderet i 3.1
** ikke inkluderet 3.2