Indtægtsfordeling – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Tal og statistik > Økonomi og bygninger > Indtægtsfordeling

Indtægter

Tabellen viser universitetets indtægter fordelt på forskellige formål. 

Angivet i tusinde kr.

Københavns Universitet 2015

1. Uddannelse

1. Uddannelse 2.115.746
1.1 Heltidsuddannelse 1.958.795
A. Bachelor/kandidat 1.749.304
B. Selvbetalende studerende 12.430
C. Færdiggørelsesbonus 184.688
D. Aktiverede (AF) 872
E. Småfag 11.501
1.2 Deltidsuddannelse 44.005
A. Tilskud 14.973
B. Deltagerbetaling 28.945
C. Aktiverede (AF) 87
1.3 Udvekslingsstuderende 17.315
1.4 Fripladser og stipendier 13.768
1.5 Øvrige uddannelsestilskud herunder tilskud fra MBU mv. 81.863

2. Forskning

2. Forskning 2.940.710
2.1 Forskning 2.940.710
A. Basistilskud  2.940.710
B. Forskning for sektorministerier  0

3. Eksterne midler

3. Eksterne midler 2.727.887
3.1 Tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed 2.426.181
A. Danske offentlige kilder 1.150.716
B. Danske private kilder 853.761
C. EU 268.610
D. Øvrige udenlandske kilder 153.094
E. Heraf overhead 374.424*
3.2 Andre tilskudsfinansierede aktiviteter 58.520
A. Andre tilskud 58.520
B. Heraf overhead 51**
3.3 Retsmedicin 179.427
3.4 Kommerciel indtægtsdækket virksomhed 63.759

4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening

4. Forskningsbaserede myndighedsbetjeningsopgaver
26.355
4.1 Tilskudsbevilling 4.600
4.2 Basistilskud fra UDS mv. 21.755

5. Generel ledelse, administration og service

5. Øvrige tilskud 316.687
5.1 Kapitaltilskud 0
5.2 Øvrige formål 400.277
5.3 Administrative effektiviseringer -83.590

6. Øvrige indtægter

6. Øvrige indtægter 258.067
6.1 Financielle indtægter (netto) 7.709
6.2 Indtægter fra TechTrans selskaber 0
6.3 Udlejning og fremleje 75.575
6.4 Øvrige indtægter 174.783

Indtægter i alt

Indtægter i alt 8.385.452

* ikke inkluderet i 3.1
** ikke inkluderet 3.2