Formålsfordelte Omkostninger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Tal og statistik > Økonomi og bygninger > Formålsfordelte Omkost...

Formålsfordelte omkostninger

I tabellen kan du se, hvor mange penge universitetet årligt bruger på forskellige områder som forskning, uddannelse og administration.

Angivet i tusinde kr.

Københavns Universitet 2016

1. Uddannelse

1. Uddannelse 1.699.567
1.1 Heltidsuddannelse 1.151.708
1.2 Deltidsuddannelse 41.878
1.3 Øvrige uddannelser 62.302
1.4 Uddannelsesledelse og administration 443.679

2. Forskning

2. Forskning 3.709.876
2.1 Forskning 2.558.974
2.2 Forskeruddannelse 813.203
2.3 Forskningsledelse og administration 337.699

3. Formidling og vidensudveksling

3. Formidling og vidensudveksling 286.332
3.1 Formidling 213.064
3.2 Vidensudveksling 34.662
3.3 Forskningsledelse og administration 38.606

4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening

4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening 226.222
4.1 Myndighedsbetjeningsopgaver 214.791
4.2 Ledelse og administration af forskningsbaseret myndighedsbetjening 11.431

5. Generel ledelse, administration og service

5. Generel ledelse, administration og service 590.909
5.1 Ledelse og administration 590.909
5.2 Servicefunktioner -

6. Bygninger

6. Bygninger 1.869.965
6.1 Bygningsdrift, -administration og -service 1.869.965

Omkostninger i alt

Omkostninger i alt 8.382.870