Formålsfordelte Omkostninger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Tal og statistik > Økonomi og bygninger > Formålsfordelte Omkost...

Formålsfordelte omkostninger

I tabellen kan du se, hvor mange penge universitetet årligt bruger på forskellige områder som forskning, uddannelse og administration.

Angivet i tusinde kr.

Københavns Universitet 2015

1. Uddannelse

1. Uddannelse 1.737.856
1.1 Heltidsuddannelse 1.172.544
1.2 Deltidsuddannelse 41.294
1.3 Øvrige uddannelser 76.909
1.4 Uddannelsesledelse og administration 447.109

2. Forskning

2. Forskning 3.848.017
2.1 Forskning 2.650.307
2.2 Forskeruddannelse 851.850
2.3 Forskningsledelse og administration 345.860

3. Formidling og vidensudveksling

3. Formidling og vidensudveksling 279.941
3.1 Formidling 223.123
3.2 Vidensudveksling 36.928
3.3 Forskningsledelse og administration 19.890

4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening

4. Forskningsbaseret myndighedsbetjening 225.021
4.1 Myndighedsbetjeningsopgaver 206.638
4.2 Ledelse og administration af forskningsbaseret myndighedsbetjening 18.383

5. Generel ledelse, administration og service

5. Generel ledelse, administration og service 576.174
5.1 Ledelse og administration 576.174

6. Bygninger

6. Bygninger 1.809.638
6.1 Bygningsdrift, -administration og -service 1.809.638

Omkostninger i alt

Omkostninger i alt 8.476.647