Bygninger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Tal og statistik > Økonomi og bygninger > Bygninger

Bygninger

Universitetet består af mange bygninger, der ligger spredt over flere campusområder. Tabellen viser, hvor mange kvadratmeter universitetet råder over i alt og hvordan de er fordelt på funktioner.

Københavns Universitet 2015

1. Bygningsareal

1. Bygningsareal (bruttoareal) 922.809*
1.1 Forskningsareal 301.423**
1.2 Undervisningsareal 93.822**
1.3 Øvrige arealer 527.564**

* Bruttoareal beregnet på grundlag af opmålt netto x beregnet brutto-/nettofaktor af gennemsnit for samlet KU.

** Bruttoareal opgjort i m2.