Studerende – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Tal og statistik > Studerende > Studerende

Studerende

Tabellen viser hvor mange studerende der er optaget på universitetet og hvor mange der er blevet færdige med deres uddannelse. Tabellen oplyser også de studerendes median-alder.

Du kan finde flere tal og opgørelser over de studerende (kønsfordeling m.v.) på Uddannelsesservices hjemmeside.

Ordforklaring:

STÅ = Studenter årsværk (fuldtidsstuderende, dvs. studerende der har bestået alle årets eksamener).

Median tal = Det midterste tal i en talrække (8 er f.eks. median tallet i talrækken 6,7,8,9,10)

Københavns Universitet 2015

1. Optagelse

1.1 Antal optagne  studerende på bacheloruddannelse  7.500
1.2 Medianalder for bacheloroptagne 21,2
1.3 Antal optagne på studerende kandidatuddannelse 5.799
1.4 Medianalder for kandidatoptagne 24,7

2. Antal studerende

2.1 Antal indskrevne studerende 40.486
A Heraf indskrevet på bacheloruddannelse  23.096
B Heraf indskrevet på kandidatuddannelse  17.342
C Heraf andet 48

3. Ophørte på 1. års-bachelor

3.1 Procent ophørte på 1. år for bachelorstuderende 16,1 %
3.2 Procent ophørte på 1. år for kandidatstuderende 5,6 %

4. STÅ produktion

4.1 STÅ Produktion 27.276
4.2. Antal ressourceudløsende studerende  42.328

5. Bachelor/kandidat produktion

5.1 Antal færdiguddannede bachelorer 4.749
5.1.1 Heraf udløsende færdiggørelsesbonus 3.921
5.2 Antal færdiguddannede kandidater 4.882
5.2.1 Heraf udløsende færdiggørelsesbonus 1.185
5.3 Medianalder for bachelorer 24,5
5.4 Medianalder for kandidater 27,7

6. Åben- og deltidsuddannelser

6.1 Antal årselever  776
6.2 Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser 105