Studerende – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Tal og statistik > Studerende > Studerende

Studerende

Tabellen viser hvor mange studerende der er optaget på universitetet og hvor mange der er blevet færdige med deres uddannelse. Tabellen oplyser også de studerendes median-alder.

Du kan finde flere tal og opgørelser over de studerende (kønsfordeling m.v.) på Uddannelsesservices hjemmeside.

Ordforklaring:

STÅ = Studenter årsværk (fuldtidsstuderende, dvs. studerende der har bestået alle årets eksamener).

Median tal = Det midterste tal i en talrække (8 er f.eks. median tallet i talrækken 6,7,8,9,10)

 

Københavns Universitet

2013

 

1 Optagelse

 
 1.1 Antal optagne  studerende på bacheloruddannelse  7.445
 1.2 Medianalder for bacheloroptagne  21,3
 1.3 Antal optagne på studerende kandidatuddannelse 5.586
 1.4 Medianalder for kandidatoptagne 25
 

2 Antal studerende

 
 2.1 Antal indskrevne studerende 40.866
 A Heraf indskrevet på bacheloruddannelse  23.473
 B Heraf indskrevet på kandidatuddannelse  17.393
 C Heraf andet  0

 3 Ophørte på 1. års-bachelor

 
 3.1 Procent ophørte på 1. år for bachelorstuderende 10,0
 

4 STÅ produktion

 
4.1 STÅ Produktion 24.577
4.2. Antal ressourceudløsende studerende  37.567
 

5 Bachelor/kandidat produktion

 
5.1 Antal færdiguddannede bachelorer  4.434
5.1.1 Heraf udløsende færdiggørelsesbonus

 3.604

5.2 Antal færdiguddannede kandidater  4.298
5.2.1 Heraf udløsende færdiggørelsesbonus

892

5.3 Medianalder for bachelorer  25,0
5.4 Medianalder for kandidater  28,6
 

6 Åben- og deltidsuddannelser

 
6.1 Antal årselever  874
6.2 Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser  117