Studerende – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Tal og statistik > Studerende > Studerende

Studerende

Tabellen viser hvor mange studerende der er optaget på universitetet og hvor mange der er blevet færdige med deres uddannelse. Tabellen oplyser også de studerendes median-alder.

Du kan finde flere tal og opgørelser over de studerende (kønsfordeling m.v.) på Uddannelsesservices hjemmeside.

Ordforklaring:

STÅ = Studenter årsværk (fuldtidsstuderende, dvs. studerende der har bestået alle årets eksamener).

Median tal = Det midterste tal i en talrække (8 er f.eks. median tallet i talrækken 6,7,8,9,10)

Københavns Universitet 2016

1. Optagelse

1.1 Antal optagne studerende på bacheloruddannelse  7.084
1.2 Medianalder for bacheloroptagne 21,2
1.3 Antal optagne på studerende kandidatuddannelse 6.425
1.4 Medianalder for kandidatoptagne 24,5

2. Antal studerende

2.1 Antal indskrevne studerende 38.615
A Heraf indskrevet på bacheloruddannelse  21.764
B Heraf indskrevet på kandidatuddannelse  16.818
C Heraf andet 33

3. Ophørte på 1. års-bachelor

3.1 Procent ophørte på 1. år for bachelorstuderende 15,0 %
3.2 Procent ophørte på 1. år for kandidatstuderende 5,2 %

4. STÅ produktion

4.1 STÅ Produktion 29.038
4.2. Antal ressourceudløsende studerende  42.930

5. Bachelor/kandidat produktion

5.1 Antal færdiguddannede bachelorer 5.488
5.1.1 Heraf udløsende færdiggørelsesbonus 4.670
5.2 Antal færdiguddannede kandidater 6.052
5.2.1 Heraf udløsende færdiggørelsesbonus 1.913
5.3 Medianalder for bachelorer 24,3
5.4 Medianalder for kandidater 27,3

6. Åben- og deltidsuddannelser

6.1 Antal årselever  848
6.2 Antal færdiguddannede på master- og diplomuddannelser 141